Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Представиха завършили проекти по програма ФАР ТГС в Кърджали

 16 Декември 2005

Днес в хотел "Главатарски хан" в Кърджали бяха представени резултатите и добрите практики от изпълнените проекти по Програма ФАР Трансгранично сътрудничество Фонд за малки проекти България-Гърция, финансов меморандум 2001. На форума присъства заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството Димчо Михалевски, кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис, представители на общините Хасково, Димитровград, Златоград, Гоце Делчев, Благоевград, Мадан, Смолян и други. Бенефициентите отчетоха резултатите от изпълнението на проектите през изминалата година, които са 20 финансирани от Фонда за малки проекти България - Гърция. Общата стойност на инициативите е в размер на 737 180 евро, реализирани в четири области - Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград.Тук проектите са 2. Най-много са инициативите в сферата на културния обмен - 11, 3 касаят икономическото развитие, 4 туризма, а 2 местната демокрация.Един от важните проекти, чиято реализация бе представена днес е на община Кърджали. Той се нарича "Развитие на икотомическият потенциял в пограничен район Кърджали" с продължителност 9 месеца и на стойност 42 170 евро. Целите са няколко: преодоляване на икономическата изостаналост на района, чрез изграждане на промишлено складова зона, непосредствено до транспортер коридор 9; укрепване на партньорството и местното сътрудничество през граница; изготвяне на по-голям проект в сферата на трансграничното сътрудничество; изграждане и развитие на регионалната/местна икономика и заетост.
Вторият проект е на Агенцията за регионално икономическо развитие и инвестиции Кърджали. Проектът се изпълнява в партньорство с гръцката организация на предприемачите ДЕСМ-ОС и е на стойност 28 572 евро. По проекта бяха обучени 12 мениджъри и представители на бизнеса от регион Кърджали на гръцки език и бе разработено "Ръководство за българският инвеститор в област Комотини,Гърция и за гръцкия инвеститор в област Кърджали,България".


 Прочитания: 2070 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign