Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 06 Декември 2010

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от община Кърджали и спазване на условията на Закона за обществен дълг
община Кърджали уведомява
обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане за обезпечаване на реализирания Проект № 290501200202 “Изграждане на пазар на производители на плодове, зеленчуци, цветя и риба в гр. Кърджали”, на стойност 8 590 790 лв, с поемане на краткосрочен дълг чрез издаване на банкова гаранция .
Дата на провеждане на общественото обсъждане - 16.12.2010 г. /четвъртък/ от 15.00 часа.
Място на провеждане – в залата на Бизнесинкубатора, град Кърджали / двора на СОУ “Отец Паисий”/.
Място за достъп до материалите – отдел “ФСО”, стая 312, до 14.12.2010 г., 16:30 часа.
За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Валентин Иванов, тел. 0361/67340.
Писмени становища се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, в Център за услуги и информация на граждани.
Писмените становища се приемат лично или по пощата до 14.12.2010 г. до 16.30 часа и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.
Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на кмета на общината инж. Хасан Азис.

Кмет на община Кърджали:
/инж. Хасан Азис/ Прочитания: 1770 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign