Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Иван Герганов от Кърджали с решена задача от US списание

 09 Януари 2011

В навечерието на имения си ден Иван Герганов от VІІІа клас на СОУ "Петко Р. Славейков" видя името си първо в списъка на решилите правилно една от сложните задачи в американското специализирано списание "Mathematical Reflections". Списъкът е публикуван в първия брой на изданието за 2011 година, а задачата е от бр. 6 от миналата година, където пък беше поместена авторска задача на ръководителя на Школата по математика Вълчо Милчев.По сложност решената от Иван задача значително надхвърля училищния материал, решава се предимно от студенти в американски и европейски университети. Може би по тази причина неговото име е първо в списъка, тъй като той е най-младият сред справилите се.Иван и неговият научен ръководител Вълчо Милчев споделят, че задачата е от област, в която младият възпитаник на Школата по математика при СОУ"П. Р. Славейков" е работил сравнително по-малко, отколкото в други области на точната наука. В началото му се струва трудна, но след по-внимателна преценка се заема и за около 2-3 седмици стига до правилното решение.
Иван Герганов е математик с изключително големи възможности, които тепърва предстои да се изявяват и реализират. Той е ученик в чуждоезикова паралелка в СОУ "П. Р. Славейков" с английски и испански език. Първата изява за 2011 година ще бъде другата седмица, когато възпитаниците на Школата по математика ще участват в националната конференция в гр. Пловдив със защита на самостоятелни проекти.
Школата по математика при СОУ "П. Р. Славейков" с научен ръководител Вълчо Милчев получи финансова помощ за дейността си от Американската фондация за България. Средствата са за учебната 2010/2011 година и се предоставят целево за работата на младите математици.Всяка година възпитаниците на школата неизменно са носители на стипендии от АФБ.Другите математически школи, които също ще получат финансова помощ от фондацията, са представители само на математически гимназии.

 Прочитания: 2144 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign