Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Схема за културни иновации обсъдиха в община Кърджали

 10 Януари 2011

На 07.01.2011 г. в залата на Бизмесинкубатор – Кърджали се проведе обществено обсъждане във връзка с подготовката на проектно предложение на Община Кърджали по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1.„Социална инфраструктура”, схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”. В него взеха участие представители на общинска администрация – Кърджали, ОЦКМД, Артдвижение “Кръг”, Детски младежки парламент, клуб “Вега”, Дружество на художниците в град Кърджали, Фондация “Дар” и други.
По време на обсъждането бяха представени детайлно изискванията на схемата и културния календар на Община Кърджали за 2011 г., както и необходимостта от провеждане на иновативни културни събития. В рамките на проведената дискусия участниците в обсъждането решиха да се даде възможност за представяне на проектни идеи и мнения и чрез Интернет, които да бъдат обсъдени на следваща среща на 17.01.2011 г. от 17:00 часа в залата на Бизнесинкубатор - Кърджали
За представяне на мнения, проектни идеи и получаване на повече информация може да пишете на е-mail: ip_kj@mail.bg, отдел «Управление на проекти», Община Кърджали или да позвъните на тел.: 0361 21651, 21653.
Община Кърджали разчита на дейно участие.


 Прочитания: 2276 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign