Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали кандидатства с проект по програма САПАРД

 22 Декември 2005

Споразумение за сътрудничество при осъществяването на проекти по "горската мярка" от Програма САПАРД бе подписано в началото на тази седмица между Националното сдружение на общините в Република България и Министерството на земеделието и горите. По тази мярка се реализират проекти по лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горските стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти. Тази мярка е единствената по програмата, по която могат да кандидастват както частни лица, така и общини. Подпомагането на общините покрива 100 процента вложената инвестиция, поради, което и интересът към мярката се засилва. До момента 20 общини, сред които и община Кърджали са взели решение за кандидастване. В община Кърджали вече е изготвен техническият проект за изграждане на горски път в района на село Костино, който ще свързва две общини - Кърджали и Черноочене. Националното управление по горите към земеделското министерство ще съдейства при изготвянето на всички специализирани документи, необходими за реализация на проектите. От своя страна Националното сдружение на общините се ангажира да помогне при изготвянето на проектите и комплектоването на документацията от общините, желаещи да кандидатстват с проекти пред Агенция САПАРД. Целта на съвместната инициатива е да се произведат фиданки, с които да се залесят изоставени и пустеещи земеделски земи, подложени на ерозия, като по този начин ефекта ще бъде не само екологичен, но и социален, тъй като ще се даде възможност на много безработни да вземат участие в нея.


 Прочитания: 2417 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign