Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обучение по проект "Слушай детето..." се проведе в Кърджали

 08 Март 2011

В рамките на два дни педагогически съветници, инспектори от детска педагогическа стая и психолози от Кърджали получиха ценни знания за работата си с така наречените деца в риск. Обучението се проведе в залата на Бизнес инкубатора и се осъществи от Общинският съвет по наркотични вещества Кърджали и Превантивно- информационния център по проблемите на наркоманиите тук, в рамките на проект „Слушайте детето –подобряване на превенцията и достъпа на услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”.
Освен в Кърджали подобни обучения по проекта се провеждат във всички 28 областни центрове в периода февруари март, каза председателят на Общинският съвет по наркотични вещества Сезгин Бекир. Той допълни, още че участниците в тях се обучават как да работят с децата в риск, да владеят методики за скрининг и кратки интервенции и какви мерки да предприемат за последващо насочване за лечение на зависимите. Лекторите на обучението вчера и днес бяха Славея Николова и Валентина Грудева, които представиха разширена информация по дискутираната тема и разиграха с участниците различни ролеви игри. Чрез тях те успяха да задълбочат знанията на обучаваните в интерпретирането на проблемите, свързани с разпространението на наркотичните вещества в обществото и тяхното отрицателно влияние над него.
Проект „Слушайте детето – подобряване на превенцията и достъпа на услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества” се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство, а негов бенефициент е Националния център по наркомании. Основните цели, заложени в проекта са: осигуряване на специализирани услуги за деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотици и техните семейства; повишаване компетентността на професионалистите и обмена на информация по проблемите на зависимостта; промяна на обществените нагласи; проучване и разпространение на добри практики и въвеждане на иновативни програма. Разкрита е безплатна национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите за зависимостта към наркотичните вещества и алкохол: 0800 133 22 от понеделник до петък 14.00-20.00 часа.

Още снимки
 Прочитания: 2451 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign