Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 09 Март 2011


ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

С Ъ О Б Щ А В А

На заинтересованите, че в ДВ. бр.19 от 08.03.2011 г. е обнародван проект за Изменение на ПУП-ПРЗ / Подробен устройствен план - план за регурация и застрояване / на квартали с №№ 23, 266, 267, 268 и на част от квартали №№ 20, 192, 221, 224, 225, 226 и 260 на ж.к. “Възрожденци”- ІІІ част гр. Кърджали. Проекта е изложен в дирекция “АСУТ” при община Кърджали, стая 214.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

 Прочитания: 1910 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign