Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Клуб „Приятели на Европа”

 28 Март 2011

От настоящата учебна година в Обединен детски комплекс, гр. Кърджали съществува и европейски клуб, който по утвърдена програма ежеседмично провежда своите занимания в Клуб "Приятели на Европа". През месец март Клуб "Приятели на Европа", към ОДК-Кърджали стана член на Националното сдружение на българските Европейски клубове (NABEC).
Национално сдружение на българските европейски клубове e сдружение с нестопанска цел, което обединява българските училищни европейски клубове – извънкласна и извънучилищна форма на дейност, доброволни сдружения на ученици и учители от основни, средни училища и детски комплекси. В него членуват 70 Европейски клуба на основни и средни училища от 18 града на страната.
Мисията на сдружението е реализиране на европейското измерение на образованието в българското училище и възпитание в европейски ценности.
Сред целите, които си поставя сдружението са:
- Формиране на "европейски дух" и "европейско съзнание" у младите хора;
- Развиване комуникативните способности на младите хора, като се осигурява възможност за установяване на контакти с ученици от страната и от други европейски държави и се допринася за взаимното опознаване на младите хора от различни страни;
- Отваряне към света, като се насърчава изучаването и практикуването на чужди езици.
Дейностите на националната мрежа на Европейските клубове се изразяват в: срещи, дискусии, инициативи на европейска тема; чествания, презентации и изложби, посветени на европейски градове, личности, събития, народи и др.; викторини, конкурси, игри и пр. на европейска тема; обмен, мобилност, международни инициативи; работа по проекти. За ориентиране и адекватно реагиране на младите хора в България в процеса на изграждане на нашето демократично гражданско общество и на присъединяване към европейските структури определена роля играят Европейските клубове, обединени в национална мрежа от 2000 г. Появявили се в условията на прехода, при общия срив на традиционните образователни форми и при вакуум в ценностната система на обществото ни, те спомагат за личностното израстване, за изграждане на позитивна промяна в поведението и по-активно отношение на учениците към събитията в нашето общество. Основните принципи на организация и работа на сдружението са: доброволност и демократичност. Липсата на задължителност, свободата на формата на организация и творческия подход, съобразени с възрастовите особености, способности и наклонности на учениците, са основният фактор за функционирането на клубовете в България. Инициативите и срещите на Европейските клубове са освен вълнуващи мигове, но и време за споделяне на мисли, полезна информация, обмен на опит и идеи. Ако в началото интересът към нещо ново е водещият мотив на ученици и учители за участие в Европейския клуб, то по-късно е налице осъзнаване на ползата от тази дейност по отношение на личностното развитие и усъвършенстване.


 Прочитания: 1965 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign