Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общинските съветници обсъдиха мерките за подобряване на КАВ

 01 Април 2011

И през изминалата година е продължила тенденцията за наднормено замърсяване на атмосферния въздух на Кърджали с фини прахови частици, серен диоксид, олово и кадмий. Като основни фактори за наличието на вредните вещества в атмосферния въздух са посочени и емисиите на транспорта, локалните горивни източници, битовото отопление през есенно-зимния сезон, както и вторичното замърсяване на въздуха, поради нередовно почистване и миене на уличната мрежа. Това сочи Докладът за състоянието на компонентите на околната среда в Община Кърджали за 2010 година. Отчетът, представен от кмета инж. Хасан Азис, бе приет с три гласа „въздържали се”.
Председателят на Постоянната комисия по екология Харун Бекир изрази тревогите си относно зачестилите обгазявания от страна на ОЦК. Имайки впредвид, че ОЦК вече е изчерпил лимита от допустимите за една календарна година общо 24 превишения със серен диоксид, общинският съветник предложи общината Кърджали да изпрати ново писмо до МОСВ и министър Нона Кароджова за предприемане на спешни мерки.
Общинският съветник от ПП ”Политически клуб “Тракия” Яни Янев изтъкна, че замърсяването на околната среда се дължи и на нерегламентираните сметища и посочи за такива многото строителни и битови отпадъци в района на селата Мургово, Люляково и Горна крепост, водещи до археологическия комплекс Перперикон.
На редовното заседение на местния парламент бе обсъдена и приета информация за сътоянието на компонентите на околната среда в община Кърджали за 2010 г.


 Прочитания: 2052 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign