Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Българи и турци заздравяват културните мостове помежду си

 17 Януари 2006

На 19 януари в София в рамките на проекта "Артмост за Ефективна Стратегия на трансграничното културно сътрудничество между младежки групи и НПО от България и Турция", осъществяван от Младежки център "Кръг" - Кърджали в партньорство с Дружеството на Балканските турци от град Текирдаг, Р Турция с помощта на ББСС "Галъп", ще се проведе Кръгла маса, посветена на обсъждане на резултатите от проекта и на предложението за "Краткосрочна стратегия за оптимизиране на трансграничното културно и артистично сътрудничесто между младежки групи и НПО от България и Турция 2006-2007 г." Младежки център "Кръг", община Кърджали и ББСС "Галъп" са организатори на проявата. Това е първият по-цялостен опит за поставяне на публично обсъждане на тематиката за българо-турското културно и арт сътрудничество през целия период на прехода. Екипът на Младежки център "Кръг", ръководството на община Кърджали, депутати от региона, както и представители на чужди посолства, на министерството на културата, на образованието и науката, на външните работи и на Дирекцията по етническите и демографски въпроси към МС ще вземят участие в Кръглата маса. В периода януари - октомври 2005 година беше осъществено национално представително социалогическо изследване от ББСС "Галъп Интернешънъл" с ръководител гл.ас.д-р Живко Георгиев и работна група, формирана от Младежки център "Кръг", което имаше за цел да установи нагласите за осъществяване на съвместни културни проекти и да обобщи досегашния опит на различни НПО, отделни институции и творци от България и Турция.
125 дълбочинни интервюта с различни обществени дейци и представители на публичната власт, кметове на общини и области, представители на различни сфери на изкуството и интелектуалци бяха направени. По този начин се очерта цялата палитра от гледни точки към темата и беше възможно да се проблематизират слабите и силните страни на наличните практики. Същесвременно бяха интервюирани /със стандартизиран въпросник/ по 400 младежи /18-30 г./ в България и Турция, най-вече от региони с най-много български изселници. Изследвани бяха всички български интернет сайтове за представяне на култура и изкуство, осъществен беше и контент анализ на темата за културното сътрудничество в националните медии и бяха документирани голям брой факти, които по някакъв начин имат връзка с разглежданите въпроси.


 Прочитания: 2500 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign