Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 13 Април 2011

СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
към
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
отправя
ПОКАНА
към
неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, компонент 5 „Разширяване на обхвата на ромска общност с ефикасни грижи за туберкулоза” на територията на общините Кърджали, Плевен, Силистра, Смолян и Търговище.  1. Процедура по подбор на неправителствени организации
  2. Основни параметри за работа по съответния компонент от Програмата
    - Компонент 5
  3. Условия и ред за кандидатстване, допускане, оценяване и класиране на неправителствени организации за участие в изпълнението на Програмите
  4. Критерии за подбор на неправителствени организации
  5. Формуляр за заявяване на интерес на неправителствени организации
  6. Резюме на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Документите за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програмата трябва да бъдат изпратени на ХАРТИЕН И МАГНИТЕН НОСИТЕЛ на адрес:


Министерство на здравеопазването
София 1000
Пл. „Света Неделя” № 5
Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
(За подбор на неправителствени организации)


КРАЙНИЯТ СРОК за изпращане на документите за заявяване на интерес е
20 април 2011г.
ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО


Допълнителна информация за Програмата е публикувана на официалните електронни страници:
На Министерство на здравеопазването на адрес www.mh.government.bg;
На Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на адрес www.aidsprogram.bg;
За допълнителна информация: aidsprogram@hdp.bg и tbprogram@hdp.bg


 Прочитания: 1838 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign