Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали е готова да въведе задължително предучилищно обучение на петгодишните

 27 Април 2011

Община Кърджали има готовност да въведе задължителното предучилищно обручение на 5-годишните. Разполага както с нужната адаптирана учебна база, така и с квалифицирани кадри. Това е основният извод от състоялата се дискусия по темата. В нея се включиха кметът на Кърджали инж. Хасан Азис и зам.-кметът по хуманитарни дейности Елисавета Кехайова. Участваха още общински съветници, представители на Съюза на българските учители, педагози от детските заведения и училищни директори.
Целта е да се повиши обхвата на децата в системата на образованието и намали броят на отпадналите от училище. Другият положителен ефект е насърчаване мотивацията за учене. Петгодишните могат да се обучават и в училищата, и в детските градини. Това ще решат родителите, каза Венета Бошняшка, ескперт „Предучилищно образование” в общинска администрация. Тя поясни, че данните към момента сочат, че в община Кърджали над 80 на сто от малчуганите посещават тези групи.
Необхванатите са основно в кв. Боровец в Кърджали и няколко малки населени места. Това са предимно деца от малцинствата и от социалнослаби семейства, които не могат да плащат месечните такси.
През последната година имаме определен успех в села като Перперек и Глухар, където деца от такива общности вече са включени в подготвителни групи, коментира Ширин Сюлейман, директор на Дирекция ”Образование”. По думите й все повече родители виждат смисъла децата им да бъдат отглеждани и обучавани в различна обстановка от тази в семействата им.
В момента тече гратисният период, но от учебната 2012-2013 година обхватът на 5 - годишните ще бъде задължителен. Родителите ще изберат формата т.е. дали детето да посещава целодневна детска градина или полудневната подготвителна група в училище, коментираха специалистите.
Предимствата за децата са много. От една страна, това ще помогне за по-голямата им социализация, особено на тези, чийто майчин език не е българският. От друга, въвеждайки задължителното предучилищно обучение на 5-годишните, общината ще получи допълнителни средства по линия на Единните разходни стандарти. Средствата, които се осигуряват за предучилищната подготовка на петгодишните, ще бъдат от републиканския бюджет, а не от общините.Малчуганите ще бъдат включени и в програмата „Училищен плод”, предвижда се и безплатен транспорт до учебното заведение. Не е без значение и по-рационалното използване на общинската училищна база.В тази връзка община Кърджали предвижда разкриване на една допълнителна група в ОДГ”Дъга”, а от следващата СДГ „Ян Бибиян” ще бъде със статут на масова.
Общината ще може да се възползва и от финансиране по модул на програмата „Грижа за всеки ученик”, който дава възможност за допълнителни часове при усвояване на български език от деца билингви.
Смятаме, че сериозен стимул за родителите ще бъде и решението, с което Общинският съвет Кърджали освободи от абонаментна такса тези семейства, чиито деца са включени в задължителното предучилищно образование, поясни зам.-кметът Елисавета Кехайова.
Детската градина има не само социален ефект. В тази образователна степен подрасващите получават първоначални умения по роден език и математика, без да се учат да четат и пишат. Затова трябва да се проведе широка разяснителна кампания сред родителите. Въвеждането ще бъде само от полза за децата, особено за тези, които не владеят български, предложиха Величка Петкова от ЦДГ „Чайка” и
Нели Арнаудова от СБУ.
Имаме базата и условията, всичко е въпрос на синхронизация с нормативната уредба на МОМН. Специално в нашето училище можем да разкрием още една група през новата учебна година, коментира Милко Багдасаров, общински съветник и директор на СОУ ”П. Р. Славейков”.

 Прочитания: 3068 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign