Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

В Кърджали бе даден старт на детската компонента по програма СИНДИ на СЗО

 29 Април 2011

Вчера в голямата зала на Дома на здравето Обществената коалиция за здраве проведе събрание, на което доц. д-р Пламен Димитров, дм - зам.-директор Националния център по опазване на общественото здраве (НЦООЗ) и доц .д-р Галя Цолова, дм съобщиха резултатите от проведеното през м. декември 2010г. проучване на здравния статус на 753-ма ученици на възраст 14-18 години от 5 училища в Кърджали.
Данните от направеното изследване храненето на учениците сочат, че то не е здравословно, а двигателната активност на подрастващите както в училище, така и извън него е ниска. Тревожни са и данните, според които между 15-20 хиляди ученици от 9-12 клас показват ясни симптоми на рискова употреба на алкохол. Почти всяко второ момиче и всяко трето момче пушат цигари, а като редовни пушачи сред тях са съответно 18.8% и 16.3%.
От анализа на специалистите стана ясно, че ограничаването на въздействието на тези фактори на риска може да се постигне чрез развитие на дейности за профилактика на болестите в рамките на програми, с участието на всички обществени структури и организации и най-вече на населението.
Бе взето решение и за действие по детската компонента на програма СИНДИ на СЗО – „Здрави деца в здрави семейства”.
На събранието присъстваха председателят на ОКЗ инж. Хасан Азис - кмет на община Кърджали, зам.-кметът на общината Елисавета Кехайова, представители на общинска дирекция "Хуманитарни дейности", представители на РИО на МОМН, директори на СОУ и ПГ и медицински специалисти от училищните здравни кабинети. Инж. Хасан Азис каза, че ръководството на община Кърджали осъзнава необходимостта от подобряване на факторите, влияещи на здравето на подрастващите. В този смисъл той заяви, че Община Кърджали ще продължи да работи по програма СИНДИ и като приоритет да подпомага реализирането на детската компонента на програмата.
 Прочитания: 2073 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign