Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Културно сътрудничество между България и Турция- акцент на кръгла маса

 24 Януари 2006

В края на миналата седмица в столицата се проведе кръгла маса в рамките на проекта "Артмост за ефективна стратегия на трансграничното културно сътрудничество между младежки групи и НПО от България и Турция".Инициативата се осъществява от Младежки център "Кръг" - Кърджали в партньорство с община Кърджали, Дружеството на Балканските турци от град Текирдаг и с помощта на социологическа агенция "Галъп".На форума бе представен първият по-цялостен опит за поставяне на публично обсъждане на тематиката за българо-турско културно и арт сътрудничество през целия период на прехода. От Кърджали участие взеха кметът на общината инж. Хасан Азис, Пембе Чобан и Юксел Ибрям - специалисти от областна администрация сектор "Евроинтеграция", секретарят на чилище "Юмер Лютфи" Музекки Ахмед и членове на Младежки център "Кръг". В работата се включиха и представители на Министерството на външните работи, министерството на културата, Общественият съвет по етническите въпроси, от консулството на Република Турция в Пловдив, от Итститута по балканистика, социолози, общественици и културни дейци от страната.
По време на кръглата маса бяха представени доклади за трансграничното сътрудничество с Турция в областта на културата, изкуството и младежките политики и перспективите на културните взаимодействия между двете държави. Беше представена и стратегия за оптимизиране на трансграничното културно и арт сътрудничество изготвена в рамките на проекта, чиято генерална цел е чрез координиране усилията на различните държавни институции, както и на структурите на гражданското общество, да се създаде устойчива среда за работа в мрежа между български и турски партньори. В тази връзка в проекта е залегнало да бъде създаден Съвет по оптимизиране на трансграничното сътрудничество в областта на културата, чиято основна задача ще бъде да разработва конкретни планове, програми и препоръки към институциите за повишаване на ефективността за реализиране на съвместни инициативи. Ще се изгради сайт или портал "Българо-турски културно информационен център" за оптимизиране на информационното поле за трансгранично сътрудничество, който ще се поддържа на 3 езика - български, турски и английски. Ще се проведе и обучителен цикъл, който ще бъде предназначен да дава подготовка и ноу-хау на ръководителите на неправителствени организации да участат в съвместни дейности с партньори от другата страна на границата. В края на двегодишния срок на стратегията в Кърджали ще се проведе конференция, на която ще бъде обобщен опитът от осъществяване на стратегията, ще бъдат анализирани постиженията и слабостите.
В момента културен обмен между отделните общини от България и Турция съществува на база подписани протоколи за сътрудничество, без обаче той да бъде конкретизиран - между театри, читалища, но това е по тяхна инициатива, местните власти могат само да ги подкрепят в един или друг случай. Необходимо е институциите да изградят една цялостна политика за такъв културен обмен, който да е планиран за определен период от време, бе общото мнение на участниците в кръглата маса. Изпълнителният директор на "Галъп" Живко Георгиев представи резултатите от националното изследване, чиято цел е била да се установят нагласите за осъществяване на къвместни културни проекти между НПО, отделни културни институции и творци от България и Турция. Резултатите показват, че трансграничното сътрудничество в областта на културния обмен и младежката политика между двете държави притежава силно изразена позитивна динамика. Партньорството между двете страни ще открие нови възможности в областта на изкустото и след решението на Европейският съюз да стартира преговори за бъдещо присъединяване на Турция към ЕС.
"Балканските народи имаме дълга съвместна история и взаимодействие. Доста дълго сме споделяли и общо географско и държавно пространство. Това неминуемо води до общи неща, като се започне от обикновения бит и се свърши с народопсихологията. Всичко това помага за диалога между нас и добрите взаимоотношения. А напоследък тези добри взаимоотношения навлизат и между държавните институции", сподели пред присъстващите кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. Той допълни, че според него недостатъчната информираност на младежките организации от двете страни за начините и възможностите за сътрудничество и липсата на достатъчно донарски организации, които да подкрепят инициативите им, са някои от проблемите и недостатъците в информационния обмен, необходим за започване и реализиране на съвместни проекти между младите творци и младежките артистични организации от България и Турция.


 Прочитания: 2352 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign