Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 17 Май 2011

Във връзка с приключването на проект “Основен ремонт и оборудване на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали”, реализиран по договор № BG161PO001/1.1-01/2007/061 от 22.05.2009г., с финансовата помощ на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиe, община Кърджали набира персонал за Домашен социален патронаж и Дневен център за възрастни хора с увреждания „Надежда” чрез Дирекция „Бюро по труда”. Желаещите да кандидатстват за обявените позиции трябва да са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” като безработни или като работещи, желаещи да сменят работното си място.
За информация се обръщайте към трудовите посредници в Дирекция „Бюро по труда”-Кърджали.


 Прочитания: 2028 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign