Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 26 Май 2011

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на проект за обект “Ново трасе на пътя до „Регионален център за управление на отпадъците” гр. Кърджали, Община Кърджали” по реда на чл.121, ал.1 от Закона за устройство на територията
Дата на провеждане на общественото обсъждане – 27.06.2011 г. (понеделник), от 16.00 часа.
Място на провеждане – зала на „Бизнесинкубатор – Кърджали”.
Място за свободен достъп до материалите по проектите – Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали, сградата на Община Кърджали, град Кърджали, бул.”България” №41, стая 212, до 24.06.2011 г., (петък), 16:30 часа.
За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, инж.Васил Бобеков – зам.кмет на общината, тел. 0361/67305, email: vasilpb@abv.bg.
Писмени становища се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Център за услуги и информация на граждани.
Писмените становища се приемат лично или по пощата до 24.06.2011 г. (петък) до 16.30 часа и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.
Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.30 часа на 24.06.2011 г.
Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали - инж. Хасан Азис.

Кмет на община Кърджали:
/инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 2190 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign