Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Откриват ЦСРИ „Орфей” в началото на юни

 31 Май 2011

Сдружението за психосоциална рехабилитация „Орфей” Кърджали, заедно с Община Кърджали и Държавна психиатрична болница Кърджали от февруари насам успешно изпълняват дейностите по проекта „Деинституционализация чрез изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми. Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” и се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Дейностите по изпълнението на проекта стартираха в началото на тази година, а през месец май приключи процедурата за избор на доставчици, материали и оборудване. Завършени са и ремонтните дейности в Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми“Орфей, като продължава доставянето на оборудване и материали.
Новосформираният персонал се състои от 7 души – директор на центъра, социален работник, педагог, рехабилитатор, медицинска сестра, трудотерапевт и хигиенист. Вече е проведено и обучение с персонала с цел повишаване на квалификацията и изграждане на умения за работа с хора с психични проблеми.
Откриването на ЦСРИ „Орфей” се очаква да бъде в началото на юни, след което да стартира и предлагането на социалната услуга на територията на област Кърджали.Този документ е създаден в рамките на проект ”Деинституционализация чрез изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми „Орфей”, който се осъществява с финансовата подкрепа Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Сдружение за психосоциална рехабилитация „Орфей” гр.Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.
 Прочитания: 2461 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign