Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана

 20 Юли 2011

Инж. Хасан Азис - Кмет на Община Кърджали кани всички жители и гости на общината да присъстват на официалното откриване на обновените помещения на Домашен социален патронаж в гр. Кърджали.
Официалното откриване ще се проведе на 25 юли 2011г. от 11.00 часа пред сградата, в която се помещава Домашния социален патронаж.
Основният ремонт на помешенията и оборудването им бяха извършени по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/061 “Основен ремонт и оборудване на помещенията на «Домашен социален патронаж» и част от сградата на Дневен център «Надежда» в гр. Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.
Общата стойност на договора е 1 125 982,59 лв., като 100% са гранд. Съфинансирането от страна на Европейския фонд за регионално развитие е 957 085,20 лв.
Реализирането на проекта даде възможност да се подобрят услугите, които се предоставят от Домашен социален патронаж. Сега патронажа има възможност да доставя топла храна на 200 социално слаби жители и бе разкрита нова услуга - Детска млечна кухня, в подкрепа на най-малките жители на общината. Прочитания: 1959 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign