Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 20 Юли 2011

Община Кърджали съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.55 от 19.07.2011 г. е обнародван проект за Изменение на ПУП –ПРЗ Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /на група квартали –кв.1,кв.4,кв.5 и кв.6,по плана на с.Дъждино ,община гр.Кърджали.Проектът е изложен в дирекция”АСУТ” при община Кърджали стая 214.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по представеният проект, отправени до дирекция “АСУТ” на общината.


 Прочитания: 1885 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign