Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Стартира изпълнението на Договор за създаване на областен информационен център

 20 Юли 2011

Община Кърджали стартира изпълнението на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02-00012-C0001, проект с регистрационен номер 0066-ДКЖ-3.3 ”Създаване на областен информационен център в гр. Кърджали”, който се финансира по Оперативна програма „Техническа помощ" по процедура "Изграждане и функциониране на областни информационни центрове". Общата стойност на договора е 377 333,18 лв., като 100% от тях са грант.
Проектът ще се реализира в рамките на 36 месеца. В град Кърджали ще бъде съдаден Областен информационен център, който ще предоставя на жителите на региона информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги.
Служители в центъра ще дават информация за открити процедури по оперативните програми и възможностите за финансиране на проекти по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. Те няма да предоставят консултантски услуги по разработване и управление на проекти.


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Техническа помощ», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”

www.eufunds.bg


 Прочитания: 1899 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign