Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 28 Юли 2011

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание Указ №146/20.06.2001 г. на Президента на Република България и чл.30, ал.2 от Изборния кодекс и Решение №18/08.07.2011 год. на Централна избирателна комисия, Ви каня на 02.08.2011 г. от 13,00 ч. в зала 407 на Общинска администрация – Кърджали на консултации за определяне състава и броя на членовете на Общинската избирателна комисия.
За участие в консултациите следва да носите:
1. Писмено предложение за състав на Общинската избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлагасъгласно приложение 1;
2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица;
3. Пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
4. Копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответно висше учебно заведание /в случай, че все още няма издаден диплом/ и декларация от всяко лице предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложение - образец.


 Прочитания: 2122 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign