Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Областен информационен център ще бъде създаден в Кърджали

 28 Юли 2011

В община Кърджали ще бъде създаден Областен информационен център по ОП „Техническа помощ” - Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO002-3.3.02-00012-C0001.
Общата стойност на проекта е 377 333,18 лв., като 100% от тях са грант. Той е с продължителност на действие от три години – от юли 2011 до юли 2013 година. Целта на този проект е улесняване на достъпа на жителите на община Кърджали до информацията на кохезионната политика на ЕС и възможностите за участие по оперативните програми. Този информационен център ще се помещава в една от залите на изградения Пазар на производителите. Ще работят трима души, които ще предоставят само и единствено информация, а не консултантски услуги.
Основни дейности по проекта са свързани със създаване на Областен информационен център в гр. Кърджали, включващо оборудване и обзавеждане на центъра и подбор и обучение на служителите в центъра. Основната част от работата на центъра ще бъде свързана с предоставянето на информационни и логистични услуги на целевите групи, включително и организиране и провеждане на информациионни срещи, изнесени приемни дни и семинари в седемте общини на Област Кърджали.
Областният информационен център в гр. Кърджали ще бъде един от 28 –те областни информационни центрове, които ще се фукционират като мрежа на територията на цялата страна.


 Прочитания: 2328 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign