Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Мостът над Водното огледало ще среща различни култури

 29 Юли 2011


Големият мост над Водното огледало в Кърджали ще стане мястото, където ще се срещат различни култури, което ще обогати културното пространство на областния център. Това ще стане след реализацията на проекта на община Кърджали „Мостът – кръстопът на култури”, който вече е одобрен за финансиране и на 9 август предстои подписването на договор за изпълнението му, съобщи на пресконференция кметът на Кърджали инж. Хасан Азис. Той е на стойност 418 152 лева, а финансиращата програма е ОП „Регионално развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”.
В рамките на проекта са предвидени дейности като провеждане на Иновативното културно събитие в комплекс от няколко вида дейности, условно разпределени в две групи. Част от тях развиват нов тип връзки между изкуство и публика, а другите поставят нов акцент върху връзката между културно изследване, културна практика и развитие на публиката.
Към първата група спадат „Дни на изкуствата” - Ден на фотографията „Аз и моят град”, Ден на музиката, Ден на приказката; Уъркшоп по фотография; Уикенд фестивал /лайв концепция/ „Мостът”; Изложба на открито „Старият Кърджали”, а към втората - изследване на мултикултурната памет; съставяне и публикуване на рекламно-информационен каталог „Ден на музиката” за песенните и инструментални традиции в целевия регион.
Основната негова цел е да насърчи новаторството на гражданите чрез участието им в нов тип културни събития, изпълнявани в нетрадиционни публични пространства, като по този начин обогати и развие градската културна инфраструктура. Анимирането на публични пространства чрез проектните дейности цели да увеличи привлекателността на Кърджали като град на гражданите.Специфични цели са свързани с осигуряване на открити пространства за културен и артистичен обмен, за творческо сътрудничество и изява като средство за преодоляване на маргинализацията на различни етнически, социални и възрастови групи; промотиране на млади и дебютиращи творци, осигурявайки им възможност да представят и изразят креативността си, да експериментират в мултикултурна среда, използвайки нови изразни средства; подпомагане развитието на аудиторията чрез въвличане на нови групи граждани в творческия процес и чрез използване на технологии на широкото участие (participative art).
Водеща организация при реализацията на проекта е Община Кърджали, а неин партньор - Фондация “Младежки център КРЪГ”. Проектът ще бъде изпълняван в продължение на 24 месеца, уточни градоначалникът.


 Прочитания: 2296 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign