Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кметът Азис подписа договор по проект “Мостът – кръстопът на култури”

 09 Август 2011

Днес кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис подписа Договор ВG161PO001/1.1-10/2010/033 по проект „Мостът – кръстопът на култури”, който беше одобрен за финансиране по Оперативна програма «Регионално развитие», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”. Стойността на проекта е 418 152 лева като 393 307,60 лева са безвъзмездната финансова помощ по ОПРР.
Проектът ще се изпълнява от Община Кърджали в партньорство с Фондация “Младежки център КРЪГ”. Периодът на изпълнение е 24 месеца.
Предвижда се провеждане на Иновативното културно събитие в комплекс от няколко вида дейности, условно разпределени в две групи.
Към първата група спадат: „Дни на изкуствата” - Ден на фотографията „Аз и моят град”, Ден на музиката, Ден на приказката; Уъркшоп по фотография; Уикенд фестивал /лайв концепция/ „Мостът”; Изложба на открито „Старият Кърджали”.
Към втората група спадат: Изследване на мултикултурната памет; съставяне и публикуване на рекламно-информационен каталог „Ден на музиката” за песенните и инструментални традиции в целевия регион.
По проекта ще се закупи подходящо оборудване и обзавеждане (озвучителна, осветителна и видео техника, мултимедия, екрани, витрини и др.), даващо възможност за организиране на иновативното културно събитие, както и за бъдещи културни прояви.


 Прочитания: 2461 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign