Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Информационен ден по програма „Учене през целия живот” в Кърджали

 06 Октомври 2011

На 5 октомври в конферентната зала на хотел „Арпезос” се проведе информационен ден по програма „Учене през целия живот”. Интересът към организиране и координиране на дейности, свързани с различни проекти на Европейската комисия в областта на образованието и обучението в България бе изключително голям. Присъстваха много учители от града и от региона. Г-жа Милена Караангова, представител на отдел „Информиране, разпространение, съпътстващи дейности” към Центъра за развитие на човешките ресурси разясни в детайли възможностите на училищата и детските градини за активна работа по европейските образователни програми. Тя даде практически насоки за българското участие в програмата на Европейския съюз „Учене през целия живот" 2012г. и в частност секторната програма „Коменски", насочени към дейности, организирани в общински и държавни училища.
В програмата бе включено представяне на училищен проект „Твоят живот, моят живот, нашият живот” на ГПЧЕ „Христо Ботев”, реализиран през периода 2008-2010г. и получил висока оценка от Националната агенция Той бе презентиран под формата на кратко резюме, информативна Power Point презентация,изготвена от ученици- участници в проекта, впечатляващи крайни продукти, снимки и лични преживявания на участници. Училищният проект на езиковата гимназия в партньорство с училища от Германия, Литва и Полша впечатли с многобройните дейности, динамика, оригинални идеи и подходи при прилагане на различни форми на неформално образование и развитие на креативно мислене у учениците.
Информационният ден продължи с представяне на възможности за Училищните настоятелства да работят по европейски образователен проект по секторна програма „Грюндвиг”. Г-жа Елена Мирчева, от отдел „Информиране, разпространение, съпътстващи дейности” към ЦРЧР, обясни за европейските помощници в изготвянето на проекти- Europass, Refernet и Eurydice.
Програмата приключи с практическо представяне на дейност eTwinning от г-жа Антоанета Сендова. Участниците в информационния ден си пожелаха ползотворна работа по европейските програми и все по-вече успешно реализирани български училищни проекти по модел на „Твоят живот, моят живот, нашият живот” на ГПЧЕ „Христо Ботев”.


Още снимки
 Прочитания: 1684 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign