Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Птичият грип-акцент в срещата на кметове в община Кърджали

 08 Февруари 2006

Днес се проведе редовната среща на кметовете на населени места от община Кърджали с общинското ръководство. Тя премина под председателството на секретаря на администрацията Сезгин Бекир, а по-късно в нея се включи и кмета инж. Хасн Азис. Няколко бяха акцентите поставени на вниманието на кметовете. По първа точка кратки информационни лекции изнесоха директорите на РИОКОЗ д-р Жени Стайкова и на Регионалната ветеринарно-медицинска служба д-р Али Дурмушали. Поводът бе взаимодействието между органите на местната власт и здравните инситуции в Кърджали по актуални въпроси свързани с превенцията и недопускането на разпространение на болестта птичи грип в района. На кметовете бяха раздадени и тематични брошури с най-важните мерки и правила предоставени от здравните звена. Организацията по оповестяването, превозването и провеждането на първоначалните медицински прегледи на наборниците от набор 1988 година и презаписаните към тях от община Кърджали, това беше вторият акцент в срещата. Представител на Военният клуб оповести, че прегледите ще започнат от 20 февруари и ще продължат до 24 март. Прегледите ще се извършнат за 5 поредна година от специалистите от ДКЦ № 1 в областният център.
Градоначалникът инж. Хасан Азис използва срещата, за да представи приоритетите, които стоят пред общинското ръководство през 2006 година, както и по-важните проекти и обекти, които ще залегнат за финансиране в Бюджет 2006. Той изрази надеждата си, че тази година поисканите средства от министерствата ще бъдат с 20-30 % повече от предходната, за да могат да се изпълнят по-голям брой инсфраструктурни и екологични проекти в община Кърджали. Инж.Азис припомни и някои от тях, за които се очаква финансиране: 4-рите водоснабдителни групи от района,канализацията на кв. “Боровец”, колектор 5, отсечки от общинската пътна мрежа, хвостохранилището и др.
Кметът се спря по – подробно на изграждането, ползите и предимствата на “Пазар на производителите” в Кърджали. Той съобщи, че до края на тази седмица документите за кандидатстване за изграждането на тържището ще бъдат внесени в Агенция “Сапард” за одобрение.


 Прочитания: 2080 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign