Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 14 Октомври 2011

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
СЪОБЩЕНИЕ

Дванайсет са обособените избирателни секции в Кърджали, в които на 23 октомври ще могат да гласуват хора с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението. Утвърдените секции по чл.73, ал.1 от Изборния кодекс се намират в следните градски училища: Секция №004 – ОУ „ П. К. Яворов” , Секция №010 – ОУ „Георги Бенковски”, Секция №016 – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Секция №019 – СОУ „Отец Паисий”, Секция №021 – СОУ „Йордан Йовков”, Секция №027 – СОУ „Св. Климент Охридски”, Секция №030 – ПГОД „Евридика”, Секция №032 – ПГЕЕ „Кап. Петко Войвода”, Секция №037 – ПГИ „Алеко Константинов”, Секция №041 – СОУ „ Вл. Димитров – Майстора”, Секция №061 – СОУ „П.Р. Славейков” и Секция №062 ОУ „Васил Левски”. Пред всяка от тези секции ще бъдат поставени табели и други обозначителни знаци, на които ще бъде отбелязано и допълнителното им предназначение. Изборните помещения се намират на първия етаж. Те ще бъдат подредени подходящо, а кабините за гласуване поставени така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението.
Избиратели с увреждания могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Всеки ще бъде вписван в допълнителния избирателен списък в секцията, ако тя е различна от секцията, в чийто избирателен списък е включен. За целта ще трябва да попълни и представи на място декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него.
Когато избирателят е с увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. Това става въз основа на документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ увреждането. Копие от документа на ТЕЛК (НЕЛК) се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него.
В изборния ден избирателите от Кърджали могат да правят заявки за помощ в Съюза на инвалидите от 6 до 19 часа. Телефонът за контакти е 0361/6 45 58. На 23 октомври на разположение на лицата с увреждания ще бъде и специално оборудван микробус за инвалиди с рег. № К 55 85 АH. Предприети са мерки за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите на избирателите с увреждания до сградите за гласуване.


 Прочитания: 1559 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign