Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 18 Октомври 2011

Община Кърджали напомня на заитересованите лица, че на 20.10.2011г. изтича срокът за подаване на документи за участие в обявения конкурс за избор на управител и експерти в Областен информационен център в гр. Кърджали. Обявите за конкурса са публикувани на интернет страницата на община Кърджали www.kardjali.bg в раздел „Обяви, търгове, конкурси”, както и в рубриката "Кариери" на Единния информационен портал www.eufunds.bg.
Създаването на областния информационен център се реализира по Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02-00012-C0001, проект с регистрационен номер 0066-ДКЖ-3.3 ”Създаване на областен информационен център в гр. Кърджали”, който се финансира по Оперативна програма „Техническа помощ" по процедура "Изграждане и функциониране на областни информационни центрове".
Служители в центъра ще дават информация за открити процедури по оперативните програми и възможностите за финансиране на проекти по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. Те няма да предоставят консултантски услуги по разработване и управление на проекти.


“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Техническа помощ», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”

www.eufunds.bg


 Прочитания: 1219 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти