Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Представиха кохезионната политика на Европейския съюз в Кърджали

 29 Май 2006

В Кърджали се проведе Международна конференция на тема “Кохезионна политика и околна среда – ролята на регионите”. Домакин на форума бяха областният управител инж. Ангел Коджаманов, кметовете на 7-те общини от областта и неправителствената международна организация “Интен Синерджи”. Във форума участие взеха представители на Европейския парламент, евродепутати, кметовете от областта и от съседните области от гръцка и турска страна. На конференцията бяха обсъдени основните виждания на управляващите от трите страни за решаването на общите проблеми, които в хода на дискусиите се оказаха еднакви за България, Гърция и Турция., въпреки спецификата на всяка една от тях поотделно. Участниците се обединиха около мнението, че много по-ефективно могат да преодолеят трудностите, ако те се решават заедно. В тази посока бяха набелязани конкретни първи стъпки и по този начин Международната конференция се превърна в начало на неформални тристранни разговори. Постигната бе договорка общите проблеми на регионите да бъдат обсъждани, да се обобщават и да се представят пред международната неправителствена организация “Интен Синерджи”. В сътрудничество с нейните експерти ще се търсят решения за общите проблеми и конкретните стъпки за съвместна работа между трите гранични региона.
Община Кърджали е член на международната организация “Интен Синерджи” от нейното създаване и кметът инж. Хасан Азис е включен в Управителния съвет на организацията. “За нас е много важно една неправителствена организация с капацитета, който носи и всички нейни представители да подпомогнат Кърджали и общините от областта при изготвянето на добри проектни предложения за усвояване на средства от Кохезионния фонд, чрез които да се решават различни екологични проблеми, касаещи Източните Родопи.”, сподели инж. Азис.
Кметовете на 7-те общини от област Кърджали проведоха неформална среща с ръководството на “Интен Синерджи”, на която имаха възможност да поставят на вниманието на неправителствената организация конкретни проблеми.
Един от основните участници в международната конференция бе Джордж Кремлис от Европейската комисия, Главна дирекция “Околна среда”,директор на дирекция “Кохезионна политика и оценка въздействието на околната среда” и почетен президент на “Интен Синерджи”. Г-н Кремлис представи пред участниците в срещата възможностите за финансиране и ефикасно управление на програми в областта на околната среда за изостанали и слабо развити региони. Представи и кохезионната политика на Европейския съюз – законодателна рамка, инструменти и управление. Според Джордж Кремлис общините трябва да бъдат подготвени за усвояването на средства за подобряването на околната среда и решаването на важни екологични проблеми в регионите, затова такива форуми са много полезни. “Най-важното е представителите на местната власт да знаят точно, какви са всички възможностите за финансиране, чрез които могат да се решат екологичните проблеми.Трябва да знаят кои са всички облигации, които България трябва да предостави и те да бъдат подчинени на Закона за околната среда.Според мен има много и различни посоки за решаването на проблеми като водоснабдяване на населените места, хабенето на водните ресурси, проблеми които са важни за всички институции и общини”, сподели Джордж Кремлис. Според него най-късно България ще стане пълноправен член на Европейския съюз на 1 юли 2007 година.

Още снимки
 Прочитания: 2221 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign