Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 25 Октомври 2011

Във връзка с днешните публикации в местния печат и Интернет сайтове на различните медии с конкретни обвинения на народния представител и областен координатор на ПП ГЕРБ Цвета Караянчева относно работата на общинска администрация Кърджали на 24.10.2011г., Община Кърджали съобщава следното:
На 24.10.2011г. в сградата на Община Кърджали се приемаха изборните книжа от специално създадена за целта комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК. Приемането на книжата приключи в 14,30 ч. същия ден и след 15,00 ч. работата на Информационния център бе възстановена. Служба ГРАО е работила и обслужвала граждани след 13,00 часа на 24.10.2011г.
За съжаление до 13,00 ч. Община Кърджали не обслужваше граждани, с цел да се осигури спокойна обстановка за работата на Комисията по приемането на изборните книжа и предприемане на мерки за сигурност, тоест недопускане на външни лица с изключение на служители на администрацията до сградата на общината. За този факт община Кърджали поднася своите извинения за причинените неудобства към жителите на Кърджали.
Ръководството на община Кърджали настоява да уточни и още няколко конкретни факти, които не бяха оповестени в публичното пространство.
Съгласно решение №224/18.10.-2011г. на ОИК, и Заповед №1022/19.10.2011г. на кмета на община Кърджали, Общинска избирателна комисия съхранява бюлетините за гласуване, печати, формуляри и други изборни книжа в стая №303 и Информационният център /Деловодство/ на Община Кърджали. Тези помещения се заключват и запечатват от ОИК и се охраняват от служител на МВР. Достъп до тях имат само членове на Общинската избирателна комисия. Освобождаването на Деловодството на общината от бюлетините стана в 14,50 ч. на 24.10.2011г.
По отношение на искането, на народния представител Цвета Караянчева за видеонаблюдение на помещенията където се съхраняват торбите с бюлетини предадени от СИК на Комисията по чл. 242, ал.7 /състояща се от 7 членове - представители на политическите партии и един представител на община Кърджали/ трябва да бъде уточнено, че в 21,00 ч. на 23.10.2011г. в Община Кърджали постъпи Решение №290/23.10.2011г. на ОИК. Тоест в момента, в който изборните книжа започнаха да пристигат в община Кърджали.
Съгласно решението, кмета на община Кърджали трябваше незабавно трябва да инсталира СОТ, видеонаблюдение и да смени ключалките в помещението, където се съхраняват изборните книжа в сградата на община Кърджали.
Кметът на общината бе във фактическа невъзможност да изпълни това Решение, а и счита, че то е незаконосъобразно, тъй като съгласно ИК /Изборен кодекс/, помещенията където се съхраняват изборните книжа се определят три дни преди Деня на вота със заповед на кмета на Общината, което е направено със Заповед №1020/19.10.2011г.
Ръководството на Община Кърджали държи да отбележи, че служители на общинска администрация, в които госпожа Караянчева „няма доверие”, не са докосвали и нямат достъп нито до торбите с бюлетини, нито до помещенията където те се съхраняват. Съгласно ИК след като приеме изборните книжа от СИК, Комисията по чл.242, ал.7 заедно с представители на ОИК запечатват помещението, а ключът остава на съхранение при тях. За сведение отбелязваме , че с Решение №1098/6.10.2011г. на ЦИК е определен редът за опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на Комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК и съхранението на книжата и материалите до следващите избори. В това Решение никъде не е възложено на общинските администрации да инсталират СОТ и видеонаблюдение в тези помещения.
Жителите на Община Кърджали трябва да знаят, че за гарантирането на техния вот кметът на общината с писмо от 24.10.2011г. поиска от ОД на МВР денонощна охрана от техни служители на помещения където се съхраняват чувалите с бюлетините от вота на 23 октомври т.г. до предаването на протоколите от ОИК на ЦИК.
Община Кърджали благодари на всички членове на СИК, ОИК и на ръководството на ОД на МВР и техните служители за създадената възможно най-добрата организация, която позволява ИК по време и след деня на вота.
Уверяваме всички представители на политически партии и граждани на община Кърджали, че Община Кърджали изпълнява и ще продължава да изпълнява най-отговорно всички задачи произтичащи от изпълнението на нормативните актове на Р България.


 Прочитания: 2003 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.