Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заповед

 27 Октомври 2011

З А П О В Е Д

№ 1048

гр.Кърджали, 27.10.2011 г.

На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с осигуряване на нормална обстановка за произвеждане на втори тур на изборите за избиране на президент и вицепрезидент на Република България и избор за избиране на кмет на кметство на 30.10.2011 г.

З А П О В Я Д В А М:

1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата и употребата на спиртни напитки в магазините, заведенията за хранене и развлечения и други обществени места от 20.00 ч. на 29.10.2011 г. до 20.00 ч. на 30.10.2011 г.
2. ЗАБРАНЯВАМ всякакви масови прояви на открито на територията на община Кърджали, с изключение на сватбени и семейни тържества създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред и предизборна агитация на 30.10.2011 г.
3. ЗАДЪЛЖАВАМ директора на ОП „Обредни дейности” - гр.Кърджали да уведоми за забраните по т.1 и т.2 от заповедта лицата, желаещи да сключат граждански брак на датата на изборния ден.

Настоящата ми заповед да се доведе до знанието на жителите на общината, органите на МВР и кметовете на кметства за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на началника на Районно управление „Полиция” – гр. Кърджали.


ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И: ____________П__________
/инж.НУРДЖАН ЮСЕИН/ Прочитания: 1454 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign