Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Хасан Азис: Ще работим за успеха на Кърджали

 03 Ноември 2011

Слово на новоизбрания кмет на община Кърджали инж. Хасан Азис пред учредителната сесия за мандат 2011-2015 г. – 3.11.2011 г.

Позволете ми от мое име да се обърна към всички вас като към хората, които са поемали и поемат отговорност за развитието на Кърджали през следващите 4 години. Бих искал специално да се обърна към всички жители на община Кърджали, които упражниха правото си на вот, към всички онези, които не успяха по една или друга причина да упражнят своето право на глас, да им благодаря за техния избор и да ги уверя, че през следващите 4 години всички ние, поемайки своите отговорности като представители на местната власт, ще докажем, че сме на нивото на отговорностите и очакванията на жителите на община Кърджали.
Бих искал да се обърна и към бившите ни общински съветници и кметове с благодарност за това, че през изминалите години те вдигнаха високо летвата, равнището на управление, с ангажиментите си и изпълнението на своите отговорности.
Обръщам се и към новоизбраните общински съветници и кметове на кметства - ще им кажа, че през този мандат ние трябва да направим така, че да надминем всичко онова, което сме постигали през последните мандати.
Аз съм сигурен, вярвам и знам, че с нашите действия и отговорности ние ще докажем на Кърджали и кърджалийци, че техният вот не е отишъл напразно. Убеден съм, че всеки един от нас като представители на Общинския съвет, кметове на кметства и общинска администрация, ще направим така, че в края на предстоящия мандат да бъдем горди с усилията, които сме положили и с резултатите, които сме постигнали.
Няма как да не кажа, уважаеми дами и господа, че през последните години нашите усилия бяха насочени към решаване на основните проблеми на Кърджали.
Сигурен съм, че всички представители на местната власт наистина се чувстват доволни и удовлетворени от положените усилия и резултатите, постигнати с реализираните проекти в Кърджали.
Кърджали трябва да има свой прочит и на своето минало, и на своето настояще, но и ясна визия за развитието си за следващите години. А нашият ясен, правилен и обективен прочит показва, че през последните години в Кърджали са се реализирали най-големите проекти в нашата страна, че Кърджали е на трето място в страната по брой на реализирани проекти, финансирани със средства от ЕС. Тогава, когато реализираш такива проекти, с правила общовалидни за цялата европейска общност, няма как ние да не бъдеш доволен от постигнатото.

Да, за съжаление има различни квалификации за Кърджали, направени през последните години от различни социологически агенции, които услужливо преди изборите правят определени „изследвания”. Тези изследвания, съмнителни за нас, поставят Кърджали в една или друга графа, каквато градът не заслужава. Като кмет на общината не приемам Кърджали да бъде слаган в графи, които не заслужава.
Не приемам квалификациите за него, обслужващи единствено и само тясно партийни интереси точно преди изборите.
Но също така знам, че ние носим огромна отговорност. Сигурен съм, че ръководството на общинската администрация и Общинския съвет, трябва да работят в синхрон. Убеден съм, че този синхрон ще се получи. Защото ние сме доказали, че синхронът между Общинския съвет и общинската администрацията вече се е доказал с реализираните проекти.
В същото време ние трябва да сме наясно, че през следващите години ще управляваме Кърджали във условията на големите предизвикателства. Те са в няколко посоки. На първо място нашата страна и респективно община Кърджали ще бъдат натоварени с отговорността да бъдат управлявани в условията на задълбочаваща се финансово-икономическа криза, която не засяга само Кърджали, само България. Тя е в рамките на цялата Европейската общност.
На второ място управлението е свързано с взимането на извънредно трудни решения, както в законодателно отношение, така и в общинската администрация. Те са свързани с предстоящите за реализация нужни на община Кърджали големи проекти. На първо място това е газификацията на Кърджали, чийто старт предстои само след няколко седмици. Друг важен проект е свързан с финансирането на пречиствателната станция. Не на последно място нашите отговорности ще бъдат насочени към провеждането на една адекватна политика в условията на криза в образованието, в социалната сфера.
В условията на криза ние трябва да посрещнем и малките очаквания на хората в Кърджали, свързани с благоустрояването, с изграждането на проектите за водоснабдяването, канализацията, изграждането на пътища, осигуряването на достатъчно място за малките деца с изграждането на детски градини и т.н. Предизвикателствата са много, а това означава, че ние трябва да работим в пълна координация не само в рамките на местната власт. Тя не управлява самостоятелно, а заедно и с централната изпълнителна власт. В това отношение аз бих искал да декларирам като кмет на община Кърджали, от мое и от името на общинската администрация, че ще работим за диалог и с регионалните представители на централната изпълнителна власт, ще търсим съдействие за решаването на проблемите на Кърджали и от самата централна изпълнителна власт. Надявам се, че тази декларация ще бъде чута и от представителите на групите общински съветници.
Вярвам, че народните ни представители ще продължават все така да са от полза за региона и ще съдействат за решаване на проблемите на Кърджали. Оставам с убеждението и с непоклатимата вяра, че всички ние - общинската администрация и Общинският съвет, ще работим за успеха на Кърджали през следващите години. Прочитания: 2326 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign