Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

10 комисии ще трасират работата в местния парламент

 24 Ноември 2011

Първото работно заседание на новия Общински съвет в Кърджали премина под знака на конструирането му. След гласуване в местния парламент стана ясно, че към него ще действат 10 постоянни комисии с по 9 членове.Създава се нова Постоянна комисия по земеделие и се запазват старите девет - по бюджет и финанси, по икономическа политика , по устройство на територията, по законност и обществен ред, по образование култура и вероизповедание, по здравеопазване и социални дейности, по младежки дейности спорт и туризъм, по транспорт и комуникации, по екология и европейски проекти. До гласуване на тази точка от дневния ред се е достигнало след консултации на политическите сили, представени в Общинския съвет и постигнат консенсус, в които не са участвали независимият общински съветник д-р Марин Мухтаров и представителят на ЕНП.
Преди да бъдат гласувани броя и числеността на комисиите двама нови общински съветници, неуспели да присъстват на тържествената сесия, положиха клетва и подписаха клетвени декларации. Това са Величка Георгиева от БСП и Йорданка Гочева от ГЕРБ. Г-жа Йорданка Гочева поема задълженията на общински съветник, след като първият в листата на ПП ГЕРБ инж. Славко Славков се отказа от правото си на това.
С близо 20-дневно закъснение думите „Заклевам се в името на Р България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на община Кърджали и да работя за тяхното благоденствие Заклех се!” произнесе и Величка Георгиева от БСП, която отсъства от първото учредително заседание на ОбС Кърджали поради заболяване.
Разпоредителният форум прие предложението на д-р Тодор Мухтаров в дневния ред на всяка сесия да бъде включена и точка „Разни” за въпроси и отговори по актуални въпроси. Днес независимият съветник призова ръководството на местния парламент да изпраща покани за сесиите до общинските съветници, както го изисква и правилникът и в тази връзка разказа как е бил поканен за днешната сесия чрез SMS и по телефона.
По време на днешното заседание бе определено и възнаграждението на председателя на Общинския съвет, което е в размер на 100 процента от основната заплата на кмета.
Стана ясно също, че в Общинския съвет са постъпили протоколи за сформиране на групи съветници по политически сили – съответно ДПС-23-ма, ПП ГЕРБ-9, БСП – 7.
Местните парламентаристи дадоха мандат на временна комисия за актуализация на правилника на Общинския съвет за мандат 2011-2015. Тя ще се състои от 5 членове с председател – председателя на местния парламент. Не се прие предложението да бъде от 7 члена, за да могат в нея да участват и независимият общински съветник, както и този от ЕНП. Още две комисии бяха институциализирани, а именно постоянна комисия по конфликт на интереси, в която ще участват предимно юристи и Комисия по правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Неин председател ще бъде заместник-кмета на общината Нурджан Юсеин.

Още снимки




 Прочитания: 2422 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign