Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана за обществено обсъждане

 12 Януари 2012

На основание чл.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Кърджали и спазване на условията на Закона за общински дълг

Община Кърджали уведомява

Обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане за обезпечаване на реализирания проект №290501200202 „Изграждане на пазар на производители на плодове, зеленчуци, цветя и риба в град Кърджали” на стойност 8 590 790 лева, с поемане на краткосрочен дълг чрез издаване на общинска гаранция.

Дата на провеждане на общественото обсъждане:
- 23 януари 2012 /понеделник/ от 15.00 часа

Място на провеждане
– в залата на бизнесинкубатора, град Кърджали/двора на СОУ „Отец Паисий/

Място за достъп до материалите – отдел „ФСО”, стая 312 до 23.01.2012 г. до 12.00 часа

За контакти по общественото обсъждане:град Кърджали,бул.”България” №41, Валентин Иванов, тел.0361/67340

Писменни становища се приемат на адрес:град Кърджали,бул.”България” №41, Център за услуги и информация на граждани.
Писмените становища се приемат лично или по пощата до 23.01.2012 година до 12.00 часа и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.
Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали.


КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
Инж.ХАСАН АЗИС


 Прочитания: 1669 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign