Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Разяснения за действия при кризи получиха кметове в общината

 19 Януари 2012

Редовна месечна среща с кметовете на кметства от община Кърджали се проведе днес в залата на Бизнесинкубатора.
Регистрацията на земеделски производители и подаване на възражения за плащане на декар площ, бе една от темите, дискутирани на срещата. От страна на общинска администрация бе напомнено на кметовете, че утре изтича срока, в който земеделските производители могат да направят проверки и да подадат съответно възражения ако имат такива.
Несрин Местан-началник отдел “Стопанска политика, координация на общински дейности и фирми” , използва възможността да напомни на всички, че части от общинските пасища и мери ще се отдават но само за една стопанска година, а за цели имоти за срок от пет години.
Ниви и ливади под десет декара ще се отдават за една стопанска година под наем без търг, а над десет чрез търг след проведена процедура. Във връзка с ползването на имотите са подготвени и образци, които трябва да бъдат попълнени от желаещите.
Тема в днешната редовна среща с кметовете на кметства от община Кърджали бе и взаимодействието при кризисни ситуации. Димитър Разкалински –началник сектор „Управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка” отново напомни, че при критични ситуации има създадена организация за действия, към която трябва да се придържат всички. Информация трябва да бъде подавана на два часа, а критични сигнали могат да бъдат подавани и на тел.112. В случаите на нарушено ел. захранване и водоподаване сигналите трябва да бъдат подавани към съответните дружества, където има дежурни. Особено внимание трябва да бъде обърнато към почистването на водостоци, шахти, нерегламентирани сметища, които могат да бъдат причина за проблеми при обилни дъждове. На кметовете бе напомнено,че в зимният отоплителен период особено внимание трябва да се обръща там където отоплението е на твърдо гориво и спазването на заповедта на кмета и указанията към нея.

Още снимки
 Прочитания: 1760 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign