Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 23 Януари 2012

Днес кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис даде подробна информация по продължаващата реализация на проект с регистрационен номер 0066-ДКЖ-3.3 ”Създаване на областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02-00012-C0001, който се финансира по Оперативна програма „Техническа помощ" по процедура "Изграждане и функциониране на областни информационни центрове".
Областният център в гр. Кърджали, който е част от мрежата на 27-те областни информационни центрове, започна своята работа на 03.01.2012г.
Служители в центъра, които бяха избрани след провеждането на конкурс, вече предоставят безплатно на всички заинтересовани граждани основна и специфична информация за политиките на ЕС, възможностите за финансиране на проекти по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и открити процедури по оперативните програми. Те няма да предоставят консултантски услуги по разработване и управление на проекти.
В следващите месеци екипът на центъра не само ще предоставя информационни услуги, но и ще организира специални събития за популяризиране на възможностите за финансиране на проекти по оперативните програми в цялата област.
Всеки желаещ може да посети центъра, да отправи своите въпроси по телефона или електронна поща.

Информация за контакт
Областен информационен център
Адрес: гр. Кърджали, ул. „Македония”, Информационен център на Пазар на производителите, офис 5;
Тел./факс: 0361/ 6 53 34
e-mail: oic_kardjali@abv.bg
Работно време: 9.00 ч. – 18.00ч. /понеделник до петък/“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Техническа помощ», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”
www.eufunds.bg


 Прочитания: 1966 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign