Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Силен интерес проявиха кърджалийци към общественото обсъждане за пазара

 24 Януари 2012

При изключително голям интерес премина общественото обсъждане за обезпечаване на дълга на пазара към Банка Алианц. В залата на Бизнес инкубатора присъстваха поне 150 човека, а предварително записалите се за изказвания бяха около 15. Преди да започне дискусията и задаването на въпросите заместник-кметът направи кратко изложение на финансовото икономическото състояние на дружеството. Стана ясно, че към 31 декември 2011 година задълженията по погасяването на кредита на Пазара на производителите към банката са в размер на 1 112 000 лева. От тях 820 000 са главница и 292 000 – лихви. Според разчетите на дружеството за настоящата 2012 година се предвижда да бъдат реализирани приходи от 1 140 000 лева.
Тези данни провокираха и основните въпроси, които се въртяха от различните изказващи се през цялото време. Още в началото ги формулира председателят на групата съветници от ГЕРБ Илия Илиев. Обобщени те прозвучаха така:
Вярно ли е, че в края на миналата година Банка Алианц е изпратила писма, с които уведомява, че кредита става изискуем? С гласуването на нова гаранция не се ли нарушава Закона за общинския дълг, според който гаранцията не може да надвишава пет процента от приходите на общината? Защо общинските съветници не са били уведомени за кореспонденцията между кмет и банка на сесията през декември, на която се взема решение за общественото обсъждане и гарантирането на кредита? И не обезсмисля ли това самото обществено обсъждане при положение, че заемът е изискуем?
В отговор кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис не отрече за съществуващата кореспонденция и получени писма отстрана на банката до ръководството на общината, общинския съвет и Пазара на производителите. В изказването си той категорично подчерта, че въпреки задвижените процедури по изискуемостта на задълженията не се предприети никакви други мерки.
С правни аргументи казаното от градоначалника бе подкрепено и от главния юрисконсулт на общината Крум Трингов. Той заяви, че изискуемостта не значи, че банката ще вземе Пазара. В този смисъл общинското ръководство е получило уверението на търговската банка, че действия за принудително събиране на кредита няма да започнат, за това е и обявеното Обществено Обсъждане за издаване на необходимата гаранция.
Народният представител Цвета Караянчева остро разкритикува самото изграждане на пазара, като го нарече мегаломански и сбъркан в самия зародиш. Според нея той няма визия за управление, а дългосрочния план наподобявал на доклад на комсомолски секретар. Липсва мениджмънта, липсва дългосрочна визия за развитие, каза Караянчева. Според нея нещата са достигнали критичната си точка и затова призова, като гражданин, за отговорно поведение от страна на политическите сили.
В отговор градоначалникът заяви, че никой не трябва да бяга от тях, но че отговорностите на един народен представител са както за това което става в община Кърджали, така и за това което не става.
На обществената дискусия бяха повдигнати и много въпроси, свързани с целогодишното му функциониране, както и с броя на земеделските производители, които могат да предлагат продукцията си там. Направи го шефа на Областната земеделска служба, която е и общински съветник от ГЕРБ, Йорданка Гочева.
По въпроса за дълга на пазара експертно мнение изказа Иван Дафинов. По-голяма прозрачност поиска Иван Вълчев, а Кадир Мустафов и Байрям Байрям изцяло подкрепиха даването на общинска гаранция за дълга на пазара на производителите. Основният въпрос да го има или няма пазара постави и Милчо Димитров.
Друг основен въпрос, който бе поставен, бе свързан със социалната функция на пазара и какво би станало, ако дружеството премине в частни ръце. Освен от експерта Иван Дафинов, този въпрос бе повдигнат и от Дора Христова. Тя каза, че когато се критикува, би трябвало да се предлага и алтернатива. Според нея продажбата на Пазара би отнела социалните му функции, би лишило дребните собственици от достъпа до него и други начини за реализиране на продукцията си. В този смисъл общинската гаранция за дълга на пазара към банката е абсолютно необходима, убедена е Дора Христова.
В рамките на общественото обсъждане вчера стана ясно, че Банка „Алианц” няма да предприеме принудително събиране на изискуемите суми по дълга, че няма да бъде нарушен Закона за общинския дълг и че на февруарската сесия ще бъде внесено предложението за поемането за издаване на общинска гаранция.
В края на дискусията говори и кметът на общината инж. Хасан Азис. За пореден път той заяви, че настоящият пазар е планиран да отговаря на всички модерни европейски изисквания-за складове, хладилни камери, пакетажни и други сервизни помещения. Издаването на общинска гаранция са само в подкрепа на проекта, а самите печалби от пазара на производителя ще бъдат очаквани едва през 2017 година, тъй като по проект е заложен 10 годишен период за това /От 2007 година – б.р./ Според градоначалника подобни обществени дискусии са важни, за да се чуят всички за и против. По -важното обаче е постигането на социалния ефект при реализирането на такива големи инфраструктурни проекти.

Още снимки
 Прочитания: 2476 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign