Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обществено обсъждане проектно предложение

 17 Февруари 2012

На 15.02.2012г. в залата на Бизнесинкубатора в Кърджали се проведе обществено обсъждане на концепцията за проектно предложение по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2. „Развитие на регионалния турустически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите. То се подготвя от Община Момчилград в партньорство с общините Кърджали, Кирково и Крумовград.
По време на обсъждането повече от 30 представители на заинтересованите страни – хотелиери, туроператори, представители на неправителствени организации и културни институции, дискутираха възможностите за създаването на общи туристически продукти, които да включва обекти от четирите общини, техния маркетинг и реклама и пътищата за привличане на повече туристи в региона.
Още снимки
 Прочитания: 1770 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign