Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Инж. Азис подписа Договор за проект "Перперикон-дом на богове и хора"

 21 Февруари 2012

Днес, 21.02.2012г. Кметът на Община Кърджали инж.Хасан Азис подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проект „Перперикон –дом на богове и хора”. Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура”, схема BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.
Основната цел на проекта е да се подобри състоянието на Археологическия комплекс Перперикон, което да спомогне за развитието на устойчив туристически продукт и разнообразяване на туристическата дестинация.
В рамките на 24 месеца по проекта ще бъде извършено укрепване на скалния масив и изградена туристическа инфраструктура на археологическия комплекс. Общата стойност на проекта е 3 844 099,61лв. Прочитания: 1742 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign