Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали с нова структура и четвърти зам.-кмет

 21 Февруари 2012

Общински съвет Кърджали прие с 28 „за” и 8 „против” направеното предложение от кмета на община Кърджали за изменение и допълнение в структурата на общинска администрация. По-силата на приетото решение промените влизат в сила от първи март тази година, като промените в числеността на отделните структурни звена ще бъдат в рамките на общата одобрена численост на общинска администрация. От същата дата община Кърджали вече ще има и четвърти зам.-кмет.
С въвеждането на новата структура на община Кърджали се търси по-качествено и ефективно обслужване на гражданите на община Кърджали, по ефективна координация между звената на общинска администрация, ясно диференцирани функции и предмет на дейност на звената в общинска администрация, развитие на информационните технологии, както и съответствие между имената и предмета на дейност на звената в администрацията, бе посочено в мотивите на вносителя.
Изказвания по направеното предложение имаше само от групите общински съветници на ГЕРБ и БСП. Те се превърнаха в словесен двубой между общинските съветници Огнян Иванов от ГЕРБ и Милан Миланов от БСП, преминавайки от реплики до дуплики по темата „нова структура”. И докато съветниците от ГЕРБ бяха на позиция, че няма нужда община Кърджали да има четвърти заместник кмет, то от БСП заявиха, че в конкретния случай би трябвало да се уважи правото на спечелилите изборите да направят такава структура, че да реализират своята политика.
Въпреки различията и от двете политически групи потвърдиха, че новата структура и назначаването на четвърти зам.-кмет не е в противовес с законовите разпоредби.


 Прочитания: 2170 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign