Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Няма драстично увеличение на агресивни прояви сред подрастващите

 28 Март 2012

Днес общинските съветници приеха отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2011 година с пълно единодушие.
36 разгледани възпитателни дела с 51 извършители и наложени 13 възпитателни мерки, това са сухите цифри, с които може да се отчете част от дейността на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Кърджали. Данните за изминалата 2011 година са обобщени от секретаря на Комисията Даниела Стефанова, която споделя, че за радост в нашата община през последната година няма драстично увеличение на негативните прояви сред малолетните. Няма и тежки престъпления с участие на малолетни и непълнолетни. Най-честите негативни прояви, с които се сблъскват в работата си членовете на Комисията, са кражбите на джиесеми и метални суровини. Агресията сред децата съществува ежедневно, споделя още г-жа Стефанова, но по нейни лични впечатления в повечето случай тя остава срита от възрастните докато не се прояви в своите тежки форми.
Иначе за миналата година с най-тежката възпитателна мярка -настаняване във възпитателно училище интернат, са наказани трима подрастващи, едно момиче и две момчета. Към момента момичето е настанено в село Подем, община Плевен, а двете момчета в гр. Завет, Разградска област.
Работата на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни не е свързана само с разглеждане на конкретни случаи за извършени негативни прояви от подрастващите. Членовете й, сред които психолози, педагози, юристи, лекари, експерти и общественици, съсредоточават усилията си в превантивни мероприятия, насочени към децата. Работи се за организиране и координиране на социално превантивните дейности за предотвратяване и ограничаване на действието на криминалните фактори, както и за осъществяването на социална закрила на малолетните и непълнолетни, нуждаещи се от помощ.
От натрупаният опит членовете на комисията са определили и най-честите фактори, които обуславят престъпността сред младите. Това са
неблагоприятната семейна среда, слабия родителски контрол, ниския жизнен стандарт, бедността, криминогенната приятелска среда и склонността към агресия и конфликтност. Висок рисков фактор за извършване на негативните прояви е негативно отношение на подрастващите към реда и дисциплината в училище и бягството от часовете. Прочитания: 1631 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign