Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Нови правилници уреждат инвитро процедурата и еднократните помощи

 28 Март 2012

Два нови правилника приеха днес общинските съветници в Кърджали. След като миналият месец местният парламент реши да бъдат отпуснати помощи за асистирана репродукция в размер на 24 000 лв., днес на редовното си заседание общинските съветници одобриха и Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на общината.
Според приетия нормативен акт кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на определени условия. Средствата, които се отпускат на един заявител са в размер на 2000 лева и са за един опит в рамките на текущата година. Този опит не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансово подпомагане от Център „Фонд за асистирана репродукция” при положение, че не се финансира една и съща процедура.
Нов правилник вече има и за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства на община Кърджали. По реда на този Правилник се отпуска еднократна финансова или материална помощ на деца и лица с влошено здравословно състояние и тежки увреждания с доказана степен на инвалидност, и Лица и семейства, пострадали от бедствия, аварии и пожари. Помощта се отпуска еднократно за съответната календарна година, а получилите такава през следващата година не могат да кандидатстват за нея на същото основание.


 Прочитания: 1713 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign