Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кметът отговори за въжения мост на питане на съветници

 28 Март 2012

Обстоен преглед на извършените дейности и разходвани средства за укрепване на въжения мост в Кърджали направи кметът инж. Хасан Азис по повод питане от страна на общинските съветници от ГЕРБ. От групата настояваха да получат отговор дали има внесено искане но Междуведомствената комисия за финансиране и на каква стойност, дали са извършени укрепващи дейности по моста и от коя фирма и какво е констатирала приемателната комисия.
Отговорът на градоначалника проследи 5 годишен период – от 2007 година, когато Междуведомствената комисия отпуска с две свои решения сумата от 994 482 лева за възстановяване и укрепване на съоръжението. Веднага след това е стартирана процедура по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, спечелена от фирма „Саварона”. Възложен е доклад, включващ инженеро-геоложки проучвания на района, както и техническа експертиза относно експлоатационното състояние на моста. Изводите от тях показват невъзможност за възстановяване на съществуващия мост и препоръка за изграждане на ново съоръжение. Съобразявайки се с изводите и препоръката се пристъпва към процедура за проектиране на ново съоръжение. Поради допуснати технически пропуски, процедурата е прекратена, а през 2010 година се предприемат стъпки за ново проектиране. Към днешна дата изграждане на ново съоръжение не е започнало тъй като няма отговор от междуведомствената комисия дали то ще бъде дофинансирано.
Градоначалникът посочи още, че за периода април 2009-януари 2011 година са извършени 12 текущи ремонта на стойност от 790 до 1322 лева. Издадена е и заповед за ежедневно инспектиране на въжения мост и за състоянието му се докладва всеки ден.
Според инж. Азис в настоящата ситуация се очертават два варианта. При дофинансиране от страна на Междуведомствената комисия се стартира изграждане на ново съоръжение. В противен случай се върви към укрепване на съществуващия въжен мост, който обаче по данни на техническата експертиза има силно корозирали носещи стоманени греди и профили и намалена товароносимост на стоманените въжета. Прочитания: 1987 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign