Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Консултативния съвет за икономическо развитие на община Кърджали прие правилник за дейността си

 02 Юни 2006

Консултативният съвет за икономическо развитие на община Кърджали проведе на 1 юни първото си заседание. Приет бе правилник за дейността на съвета. Председател на КС е кметът на общината инж.Хасан Азис, за зам.председател беше избран Наско Настев, шеф на КТПП.
Съветът се състои от 15 души. Те бяха избрани на работна среща с бизнеса, проведена на 18.05.2005г. в зала “Арпезос” след явно гласуване.
Експертът по местно икономическо развитие в общинска администрация Айля Ариф запозна присъстващите Кърджали с проект “Местно икономическо развитие и комуникация”, в който Община Кърджали е една от шестте пилотни общини . Проектът се реализира от НСОРБ с подкрепата на Съвета на Европа.
Целите на Консултативния съвет са запазване, подпомагане и разширяване на съществуващия бизнес, както подпомагане на общината за привличане на нови инвестиции. Заседанията ще са открити и ще се провеждат веднъж на 2 месеца. Приемам съвета като един много сериозен оперативен орган, чийто приоритет трябва да е дефинирането на проблемите, касаещи местния бизнес , за чието решаване общината може да помогне, посочи инж.Азис. Според него чрез добро взаимодействие общината и бизнесът могат да помогнат на Кърджали да навакса пропуснатото през последните години.
Арх.Станислав Луков предложи заседанията да бъдат тематични като се стартира от дискутирането на най-актуалните проблеми на бизнеса и града. Росен Сираков, Таско Илиев и Наско Настев предложиха това да бъдат туризма, строителството, данъците. Тези теми ще се дискутират на следващо заседание, на което ще се поканят и различни експерти.
Подготовката на квалифицирана работна ръка в различните сектори, която в момента не достига и създаването на Център за квалификации , бе определен също като един от сериозните проблеми в общината. Членовете на съвета се договориха да лобират за откриване на специалност “Туризъм” в местния филиал на ПУ”П.Хилендарски”. Ще се проведат срещи с ректора на учебното заведение и представители на МОН.
Кметът на общината предложи сред темите на следващата работна среща, която вероятно ще се насрочи за края на този месец, да бъде и предоставянето на определени услуги на бизнеса по електронен път.


 Прочитания: 1931 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.