Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Областен информационен център-Кърджали с първа среща в Момчилград

 09 Май 2012

Областният информационен център/ОИЦ/ в гр.Кърджали проведе на 9 май 2012 г. първата си информационна среща в община Момчилград. На срещата експертите от ОИЦ представиха целите и дейностите по проект „ Създаване на областен информационен център в гр. Кърджали”, услугите, които ще предоставя ОИЦ, както и информация за актуалните процедури по оперативните програми.
Присъстваха кмета на община Момчилград г-н Акиф Акиф, председателя на Общински съвет г-н Сунай Хасан, както и тридесет представители на местната администрация, неправителствения сектор, кметове на кметства, училища, детски градини и бизнеса.
Участниците в срещата задаваха въпроси, свързани с възможностите за финансиране на проекти . В срещата се включиха и представители на ДФ”Земеделие”, които отговаряха на запитвания свързани със земеделието.
До края на месец юни 2012 г. ще бъдат проведени подобни срещи във всички седем общини на област Кърджали.
Областният информационен център – Кърджали е изграден по проект „ Създаване на областен информационен център в гр. Кърджали”, реализиращ се от община Кърджали, Договор №BG161PO002-3.3.02-00012-C0001, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Още снимки
 Прочитания: 1842 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign