Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Продължават срещите, организирани от ОИЦ-Кърджали

 11 Май 2012

Областният информационен център – Кърджали продължава информационните срещи в седемте общини на област Кърджали. На 14.05.2012 година ще се състои срещата в заседателната зала на община Крумовград от 10.30 часа. Поканени са представителите на бизнеса, общински служители, кметове на населени места, читалищни секретари и представители на неправителствения сектор.
Срещата има за цел да представи проекта и запознае присъстващите с основните дейности на Областния информационен център, създаден в подкрепата за инициативните хора на територията на областта.
Участниците ще се запознаят с екипа, основните задачи на центъра, видовете услуги, които ще бъдат предоставени безплатно и планираните дейности в рамките на проекта. Ще бъде представена информация за Структурните и Кохезионния фондове и актуални процедури, по които може да се кандидатства.
Центърът е създаден по проект на Община Кърджали „Изграждане на Областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Срещата е открита за медии.

 Прочитания: 1557 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign