Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 15 Май 2012

15.05.2012
ПОКАНА

Екипът на проект “Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики” кани заинтересованите представители на неправителствени организации, синдикати и организации на работодателите на работна среща, която ще се проведе на 21 май 2012г. от 16.30 часа в зала 5 на Бизнесинкубатор –Кърджали.
Работна среща е във връзка с подготовката на модулно обучение „Формиране на общински политики”, което е част от проекта “Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А-10-13-22, финансиран по подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики" на Оперативна програма „Административен капацитет", бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 Прочитания: 1554 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign