Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Отложиха избора на ново ръководство на Пазара

 18 Май 2012

Изборът на нов Съвет на директорите на „Пазар на производителите” ЕАД Кърджали се отлага за следващо заседание на Общински съвет Кърджали. Това решение взеха днес общинските съветници с 31 гласа „за” и 7 „въздържали се”.
Предложението за промяната бе направено от групата общински съветници от ДПС и бе включено в дневният ред като пета точка в началото на днешното заседание. То бе представено от общинския съветник от ДПС Расим Муса. С приемането му съветниците щяха да прекратят Договора за възлагане на управлението на „Пазар на производителите –Кърджали” ЕАД с настоящият Съвет на директорите на Пазара и да изберат нов от трима членове - Рамадан Вели, Тодор Стоев и Бахтиар Халил за срок от три години.
От групата общински съветници на ПП ГЕРБ настояха за 15 минутна почивка за консултации, свързани с направеното предложение. След почивката обсъждането на предложението продължи близо 20 минути с изказвания на представители на групите съветници от ГЕРБ, БСП, ДПС и независимият общински съветник д-р Марин Мухтаров.
От името на групата общински съветници от ПП ГЕРБ Николай Маргаритов даде принципно съгласие за смяна на съвета на директорите, но направи предложение тя да бъде гласувана на следващо заседание на общинския съвет, за да бъдат спазени всички процедури и срокове изисквани от Закона.
Принципна подкрепа на предложението дадоха и от групата общински съветници от БСП с изказвания на Милко Багдасаров и Милан Миланов. Независимият общински съветник д-р Марин Мухтаров също подкрепи смяната, но настоя при гласуването й да бъдат представени CV-та на кандидатите. Той заяви, че ако след приемане на промяната до шест месеца не бъде пременен подхода при управлението на „Пазар на производителите” и няма конкретни резултати, той ще бъде първият, който ще настоява за нова смяна на Съвета на директорите.
 Прочитания: 1776 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign