Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 10

 21 Май 2012

П О К А Н А
№ 10


На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

На 30.05.2012 г. /сряда/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния


Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
2. Промени в състава на Постоянните комисии към Общински съвет -Кърджали.
3. Освобождаване на Съвета на директорите на „Пазар на производителите – Кърджали” ЕАД гр.Кърджали и избиране на нов състав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1534 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign