Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заинтересованите партньори правят сдружение за управление качеството на водите на река Арда

 13 Юни 2006

На 14 и 15 юни в Кърджали ще се проведе първата среща на представители на заинтересованите страни от поречието на река Арда. Тя се организира в рамките на проект “Техническа помощ за управление качеството на водите на река Арда в България” по програма ФАР 2003/2005 година. Основната цел на форума, който ще се проведе в конферентната зала на хотел “Кърджали” е да се обсъди и вземе решение за създаването на организация на заинтересованите страни от басейна на река Арда. За участие са поканени представители на всички общини по поречието на реката и основните й притоци, отговорни за използването й държавни органи и институции, представители на бизнеса и заинтересованите партньори от трите гръцки общини и Префектурата на област Еврос, както и турски представители от Одрин.
Изпълнителната агенция на проекта – Министерството на регионалното развитие и благоустройството в сътрудничество с община Кърджали и холандската компания Arkadis, цели да спомогне за интегрираното управление и предотвратяване на замърсяването на басейна на река Арда чрез установяване на пратньорство между заентересованите страни от България и Гърция. Предстои експерти да оценят състоянието на реката и да препоръчат системи за мониторинг, които отговарят на принципите на Европейската рамкова Директива на водите.


 Прочитания: 2068 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign